Välkommen till Byggplan!
Följande tjänster erbjuds:

  • Byggnadsritningar
  • Bygghandlingar
  • Byggnadsövervakning
  • Konstruktionsplanering
  • Avloppsplanering

Bernt Storbacka Byggnadsingenjör
Bernt Storbacka,
med 30 års
erfarenhet,
till Din tjänst!

byggnadsritning