Byggplan är en ingenjörsbyrå inom byggnadsbranschen, som erbjuder kunderna en heltäckande service under hela byggprocessen.
Verksamheten inleddes år 2012 som ett öppet bolag. Företaget har tillsvidare bara en anställd, byggnadsingenjör Bernt Storbacka, som efter 29 års anställning hos Teri-Hus valde att starta egen planeringsbyrå.

All planering görs i 2D eller 3D med ett Vertex 18.0 planeringsprogram. Tillsammans med kunden analyserar vi byggnadsprojektet för att komma fram till de mest fördelaktiga lösningarna. Ritningar i 3D ger goda möjligheter att betrakta helheter samt enskilda detaljer.

Bra planering - hälften gjort.

kalkylator